Büyükelçinin ÖzgeçmişiÖZGEÇMİŞ

T.C. Lusaka Büyükelçisi

15 Aralık 2016 -

Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı

Kasım 2013 – Aralık 2016

Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığında Daire Başkanı, Dışişleri Bakanlığı

Eylül 2011 - Kasım 2013

T.C. Paris Büyükelçiliğinde, Müsteşar, Birinci Müsteşar

Eylül 2007 – Eylül 2011

Çoktaraflı Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığında Şube Müdür, Daire Başkanı, Dışişleri Bakanlığı

Eylül 2005 – Eylül 2007

T.C. UNESCO Nezdinde Daimi Temsilciliğinde Başkatip, Müsteşar

Eylül 2001 – Eylül 2005

Kafkasya ve Orta Asya İle İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığında İkinci Katip, Başkatip, Dışişleri Bakanlığı

Ekim 1999 – Eylül 2001

T.C. Bakü Büyükelçiliğinde Üçüncü Katip, İkinci Katip

Ağustos 1997 – Ekim 1999

T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos

Eylül 1994 – Ağustos 1997

Orta Doğu Genel Müdür Yardımcılığında Aday Meslek Memuru, Ataşe, Dışişleri Bakanlığı

Aralık 1991 – Eylül 1994

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (1987-1991) mezunu.

İngilizce ve Fransızca biliyor.

Evli, iki çocuklu.